Velkommen

IMG_3528

Velkommen til Tempelhealer.dk – PsykoSpirituel Terapi med Esoterisk grundfilosofi.

Velkommen til Opvågning.

Opvågning til Universel bevidsthed.

Èn bevidsthed.

Alt er Gudsbevidsthed.

Bevidsthed om, at vi alle er Guddommelige skabninger, som alle udspringer fra samme Universelle kilde – Gudsbevidstheden, som deler sig ud i mindre “bevidstheder”.  Alle med vores eget særlige og smukke unikke særpræg, vores helt egen vibration – helt særlige tone, som inkarnerer her på Jorden.

“Hvem er Jeg og hvorfor er Jeg her?” Spørgsmål, som du måske ofte har stillet udadtil, som du endnu ikke helt har fundet svar på.

Alle svarene mærker du indeni dig selv, i din indvendige side – “i din bevidsthed”.

Måske har din opmærksomhed indtil nu udelukkende  handlet om personlighedens liv dvs ydre praktiske og personlige ting i dit liv, såsom arbejde, økonomi, det materielle liv, hus, hjem, familie og måske glemt helt at du også indeholdt et “indre liv”, en indre bevidsthed.

Et gammelt ordsprog taler om “at have Sjælen med sig i alt hvad man foretager sig” eller “at have Hjertet på rette sted” i sine handlinger – og hvorledes opfylder du dine “Åndelige behov” i din hverdag? Ofte fører kriser, tab og sorg i folks liv til en indadvendt livsanskuelse efter en mening med livet og en oplevelse af,  at der er noget der er større end én Selv, en Universel forbindelse….

Man mærker måske en forstærkelse af ens intuition, ens Sjæl, at der er et “indre liv” som banker på indefra som vil lyttes til – måske bringer  intuitionen og længslen efter fred, folk til at finde mere ro og indadvendthed, væk fra dagligdagens mange stressende gøremål og  søger Yoga, Meditation, Mindfulness, Healing, Sjælssamtaler etc for netop at lytte og mærke til “Sjælens kalden” og en følelse af at “der er mere imellem Himmel og Jord, end den fysiske krop, jeg er inkarneret i og det personlige liv jeg lever”.

Alle har en længsel, en længsel efter “at finde hjem til sig Selv”, finde hjem til Guds Selvet, til enhed med Gud/Gudsbevidstheden inde i èn Selv, at opleve Kærligheden, som er det samme – Kærligheden til sig Selv og andre, at falde ind i Sandhed og Enhed, hvori der er Fred.

Vi har et oprigtigt ønske om at Vågne til den ene Sandhed, om at vi alle er Kærlighedsfyldte Højtvibrerende Gudsbevidste Væsner, som har glemt “Hvem vi er” ved inkarnationen på Jorden, som fungerer på en lavere frekvens, personlighedens frekvens, hvor vi begynder at leve et dualistisk liv, et adskilt liv – af Krop og Sjæl/Ånd og vi tror at vores liv kun er èn Krop og at vi kun har èt liv.

Vi forsøger hele tiden at finde helheden og enheden i vores personlige liv og mange kender til dèt at sublimere sig til lykke, for at glemme smerten over adskiltheden. Gennem forskellige former for “misbrug” eks alkoholisme, overspisning, overdreven sex, fjernsyn blot for at nævne nogle, forsøger vi “at finde hjem til vores Sjæls lys”, uden at tilfredsheden indtræffer på sigt.  Følelser af uværdighed, skam og skyld kan følge i kølvandet .

Tempelhealer Løjtnantshjerte

Alle er værdige for Gud. Vi er alle født værdige.

I de utallige inkarnationer vi har haft her på Jorden har vi optaget splittelser, astrale fordrejninger, blændværk omkring adskillelse og trosspørgsmål og spirituelle dogmer – historier som vi bærer med os og som sidder i vores system og som kan ligge til grund for mange af de måder vi agerer og lever vores liv på.

Som netop nævnt tidligere kan opståede kriser i vores liv netop føre til en “bevidsthedsrejse” hjem til os Selv, til Selvets realisering – men det er ikke en rejse, for vi indeholder det hele allerede, fordi vi er Gudsbevidstheden Selv – det er en Opvågning til dèt” Vi i Sandhed er”- èn bevidsthed.

Det er godt at få lys på alle vores historier og at arbejde i terapi med vores personlighedsstof som ikke er brugbart og hensigtsmæssigt mere og som blokerer for at Sjælens lys og udtryk kan trænge igennem os. Forløsning af disse historier vil medfølge en frigivelse af energi i vores legemer og krop og netop en renselse af de blokeringer kan bevirke et større Sjælsgennemtrængt legeme fordi personligheden underkaster sig Sjælens Vilje.

Det vil da være nemmere for os at mærke “Hvem vi er” og “Sjælens formål med inkarnationen”.

IMG_3507

Klik på billedet for forstørrelse

Tiden er nu, her i Vandbærerens Tidsalder, til at flere og flere “Vågner” til Åndens og Sjælens liv og ønsker at realisere den Esoteriske visdom, som er kanaliseret og beskrevet igennem tiden eks Alice Bailey bøgerne…fordi man kan ikke læse sig til en Opvågning, den skal erfares.

Dette er en del af “Den feminine impuls”, den nye Verdensimpuls som “må vågne” ind i Verden her i Vandbærerens Tidsalder som strækker sig over de næste 2000år.

Vi lever i overgangen Fiskenes/Vandbærerens Tidsalder, hvor de sidste 2000 års Verdensbillede var at Gud kun var transcendent/ude af form, som et ydre billede – set som noget uden for èn selv og man så det som en synd, at opleve Gud i sig, som immanent/i form. Dvs alt hvad der var feminint, blev opfattet syndigt og blev dermed fordrejet. Pludselig blev det ringeagtet at være kvinde og mange misforståelser omkring at det kvindelige skal være maskulint, som vi også kender til i dag.

IMG_3514

Det feminine må Heales.

Det feminine aspekt og det kvindelige må tilbage i Verden igen.  Maskulin og feminin må harmonisere hinanden, som en dans – synger ind og ud, flydende  – som Yin og Yang, balance.

Opvågning er en “frigørelse” fra det gamle perspektiv, for at kunne legemliggøre Gud i form og udfolde Guddommeliggørelsen. Gud er både immanent og transcendent. Gud er i alt.

Vi har brug for at agere og udveksle i rette menneskelige relationer – at få en fælles forståelse for Sandheden. At forstå karmaloven – at det vi sender ud til andre har en betydning, positivt og negativt. At tillade Guds Kærlighed vokse i vore Hjerter og at handle ud fra et Kærlighedsønske mennesker imellem, heri ligger tilgivelsen som et centralt punkt.

At ophæve landegrænser – give brød til de sultne og bringe vand til de tørstende, det er Vandbærerens motto.

Mere fokus på forholdet til Døden og loven om Reinkarnation. At vi er Sjæle på rejse som tager bo i en ny krop for hver inkarnation, den fysiske krop dør. Sjælen lever et uendeligt liv.

At forstå Seksualiteten ret, at der er en mening med at vi har en Seksualkraft – som er det mest hellige og kraftfulde, men også det  mest dogmefyldte. Der må Healing til og højnelse af den.

Dette er Universets lære som er tilgængeligt for alle.

Jeg ønsker Sandhed Tilgivelse Frigørelse og Fuldkommengørelse for alle Væsner på alle planer.

I Sandhed og Kærlighed til det Vi alle Er.

Maria

Maria1

Under menuen Velkommen/Om mig kan du læse om min Opvågning.